Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 63/2020 od 30.12.2020.)


 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada
 • Odluka o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u 2021. godini
 • Odluka o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće u 2021. godini
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva FULL PROTECT d.o.o. Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Stadion "Karađorđe" sa neposrednim okruženjem)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra I)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova uz Ulicu Kornelija Stankovića u Novom Sadu (lokalitet verskog objekta uz Ulicu Kornelija Stankovića)
 • Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje u bloku broj 1 u severnom delu Bukovca
 • Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje u severnom delu Stepanovićeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Szinház", Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Vojvođanskih brigada broj 7, privrednom društvu "VEGA PROPERTIES RADNIČKI" DOO NOVI SAD
 • Rešenje o odobravanju upotrebe naziva Grada Novog Sada SPORTSKOM UDRUŽENJU ULIČNOG BASKETA "BASKET 3X3"
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika, sedam članova i sekretara Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju predsednika, devet članova i sekretara Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za predstavke i predloge
 • Rešenje o izboru člana Komisije za predstavke i predloge


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex