Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 63 od 31.12.2019.)


 • Pravilnik o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2020. godinu
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2020. godinu
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopuni Programa finansiranja i realizacije projekta "Novi Sad - Evropska prestonica mladih 2019"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program delatnosti zoohigijene i poslova koji se obavljaju u okviru karantina za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program javne higijene za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju članova Projektnog tima za realizaciju projekta "Empowering Local Public Property Management Systems"/ "Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom", broj 48-00-00032/2016-28-6, koji se finansira u okviru grant šeme podrška jedinicama lokalne samouprave, EuropeAid/139223/ID/ACT/RS
 • Rešenje o razrešenju dužnosti pomoćnika šefa Kabineta predsednika Skupštine Grada u Službi Skupštine Grada Novog Sada (Aleksandar Belić)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex