Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 63 od 21.12.2017.)


  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA TRGU MARIJE TRANDAFIL U DVORIŠNOM DELU OBJEKTA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2016, 45/2017 i 63/2017)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2017, 13/2017, 16/2017 - ispr., 37/2017, 51/2017 i 63/2017)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2017, 37/2017, 38/2017, 51/2017 i 63/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex