Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 62/2020 od 29.12.2020.)


  • Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
  • Odluka o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
  • Odluka o obezbeđivanju sredstava za nesmetano funkcionisanje Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex