Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 62 od 30.12.2019.)


 • Odluka o pokretanju postupka za kupovinu stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Pravilnik o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu ličnog pratioca deteta
 • Program za realizaciju sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu za 2020. godinu
 • Program o organizovanju taksi prevoza na teritoriji Grada Novog Sada u okviru kojeg se određuje i optimalan broj taksi vozila za period od 2020. godine do 2025. godine
 • Zaključak o utvrđivanju Programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Plana rada Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Szinház", Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Szinház", Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Szinház", Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Žalbene komisije
 • Rešenje o Programu otuđenja građe vinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pro gram uklanjanja komunalnog otpada Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o finansiranju programa koji podstiču rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i saveza na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom sa investitorom Gordanom Kozarov i Milošem Kozarov
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Marković Mirjana)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Zorić Vera)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Jakovljev Srđan)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (Stanojević Zoran)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (Vuković Gordana)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Basarić Đorđe)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Pavlov Radivoj)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Dunđerski dr Borivoj)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za propise (Matović Danica)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (Grkavac Vera)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (Drašković Nenad)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (Kašić Tatjana)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (Bjelica Elma)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Tomaš dr Lidija)
 • Rešenje o postavljenju v.d. šefa Službe za zajedničke poslove (Joksović Vojislav)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika šefa Službe za zajedničke poslove (Gladović Tatjana)
 • Rešenje o postavljenju v.d. direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (Moravski Gordana)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (Škorić Čedomir)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (Mastilović Vlastimir)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (Krsmanović dr Ognjen)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Mihajlović Dejan)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Milenković Vladimir)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za privredu (Bilinović Saša)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za finansije (Jovanović Rade)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za finansije (Prpa Slobodan)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske poreske uprave (Prpa Stanislava)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske poreske uprave (Živković - Drezgić Mira)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Mandić Dejan)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Grabovac Gordana)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za kulturu (Šijak Zorica)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za kulturu (Aleksić Dragan)
 • Rešenje o postavljenju v.d. direktora Direkcije za robne rezerve (Banči Ferenc)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za zdravstvo (Kojadinović mr Dragana)
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - Gradske organizacije u 2019. godini
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u Ulici cara Lazara u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Sentandrejskog puta i Šajkaške ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u Ulici Pariske komune u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Đurđevdanske ulice i Ulice Zlatana Petrovića u Ledincima
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju dužnosti šefa Kabineta predsednika Skupštine Grada u Službi Skupštine Grada Novog Sada (Šijak Dejan)
 • Ispravka Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex