Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 61 od 23.12.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet predškolske ustanove u Ulici Save Maleševa)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu Grada Novog Sada (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje i sportski centar severoistočno od Ulice Branka Radičevića i jugoistočno od Partizanske ulice u Kovilju
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova između ulica Novosadskog sajma, Mičurinove, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića u Novom Sadu (lokalitet DES i drugi)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni Odluke o raskopavanju površina javne namene
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o dimničarskim uslugama
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada
 • Odluka o konverziji dela neizmirenih potraživanja koje Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad ima prema Javnom preduzeću "Sportski i poslovni centar Vojvodina", u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
 • Strategija upravljanja rizicima u organima Grada Novog Sada za period od 2020. do 2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću "Novi Sad" Novi Sad na uslove zaduživanja za finansiranje investicionog projekta nabavke 30 autobusa sa pogonom na CNG
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Predrag Bedov)
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Milena Krstić - Radović)
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Gordana Skeledžija - Šijakov)
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Vojislav Janković)
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Slavka Dulović)
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Mirjana Bajagić)
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Žarko Zrenjanin", Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex