Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 60/2020 od 22.12.2020.)


 • Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno/2020 od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet atletskog stadiona i dr.)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet Dnevnik)
 • Plan detaljne regulacije prostora između Keja žrtava racije, Beogradskog keja i Dunava u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jožef Atila", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku dužnosti dva člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex