Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 6 od 27.02.2020.)


 • Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji Grada Novog Sada za vode II reda i unutrašnje vode za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju rasporeda korišćenja nepokretnosti školskih objekata (fiskulturnih sala) na teritoriji Grada Novog Sada, za realizovanje programa - školski sport temelj za razvoj svestrane ličnosti u 2020. godini u škole" za decu školskog uzrasta od 6 do 14 godina, za period drugog polugodišta 2019/2020 i prvog polugodišta 2020/2021
 • Rešenje o izmenama programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o izboru programa koji podstiču rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i saveza na teritoriji Grada Novog Sada, koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o utvrđivanju cene časa usluge pomoći u kući
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorom "Gardi" d.o.o. Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorom "Gardi" d.o.o. Novi Sad
 • Zaključak o utvrđivanju programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za Grad Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći u vidu građevinskog materijala, namenjene za poboljšanje uslova stanovanja porodičnih domaćinstava izbeglica, koje su bile korisnici programa kupovine seoskih kuća sa okućnicom, iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, a nisu dobile dodatnu pomoć namenjenu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Tima za nadzor nad realizacijom ugovornih obaveza Grada Novog Sada i praćenje sprovođenja realizacije izgradnje 152 stambene jedinice za rešavanje stambenih potreba izbeglica
 • Odluka o izmenama i dopuni Poslovnika Gradske izborne komisije
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Ilije Birčanina br. 11 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu na Bulevaru Slobodana Jovanovića br. 20 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o postavljanju usporivača brzine u Karađorđevoj ulici u Bukovcu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije i stubića u Kninskoj ulici u Veterniku
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Bulevarom Despota Stefana, Ulicom Narodnog fronta i Fruškogorskom ulicom u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex