Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 59/2020 od 19.12.2020.)


 • Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini
 • Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2021. godinu
 • Odluka o Programu izgradnje objekta za potrebe Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu za 2021. godinu
 • Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2021. godinu
 • Odluka o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama Odluke o pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške
 • Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda
 • Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2021. godini
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o dopuni Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada za period 2015-2024. godine
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad: "Ozelenjavanje gradova - razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije" za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2021. godini
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2021. godinu - tekuće subvencije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o Programu investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2021. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Informatika" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2021. godinu  
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Novi Sad - Business incubator Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex