Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 58/2020 od 18.12.2020.)


  • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2020. godinu
  • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, a za potrebe Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad, na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu
  • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta od posebnog značaja za Grad Novi Sad - Sportskog kompleksa u Futogu
  • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad - atletske dvorane i stadiona sa infrastrukturom u Novom Sadu
  • Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu
  • Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2021. godinu
  • Ispravka Odluke o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex