Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 58 od 12.12.2019.)


  • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom
  • Odluka o obrazovanju Radne grupe "Zelena stolica"
  • Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu
  • Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2020. godinu
  • Ispravka Rešenja o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex