Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 57/2020 od 16.12.2020.)


 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, broj: 020-561/2018-II
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o produženju dužnost v.d. zamenika direktora Direkcije za robne rezerve (Goran Marinković)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru "Rumenka", Rumenka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Ustanovi za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost" Futog
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Sarajevskoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici Novosadskog sajma u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u raskrsnici Ulice Jovana Popovića i Ilirske ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Bulevarom Evrope, Bulevarom patrijarha Pavla, Subotičkom ulicom i Futoškim putem u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom ulicom Veselina Masleše, Ulicom Kornelija Stankovića, Ulicom Milenka Grčića i Ulicom Oblačića Rada u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja svetlosne saobraćajne signalizacije u raskrsnici Temerinske ulice i Primorske ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Ilariona Ruvarca u Novom Sadu
 • Ispravka Rešenja o Programu održavanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji Grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex