Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 57 od 26.12.2018.)


  • PROGRAM ZA REALIZACIJU SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U VEZI SA NASTAVKOM RADOVA NA IZGRADNJI ŽEŽELJEVOG MOSTA PREKO REKE DUNAV U NOVOM SADU ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKOG STAJALIŠTA ZA TURISTIČKE AUTOBUSE NA BEOGRADSKOM KEJU U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU DVA PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI MAKSIMA GORKOG BR. 1A U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018, 22/2018, 24/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018, 37/2018, 41/2018, 45/2018, 52/2018, 53/2018 i 57/2018)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2018, 35/2018 i 57/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex