Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 56/2020 od 02.12.2020.)


 • Rešenje o odobravanju posebnih programa za dodelu dodatnih slobodnih termina organizacijama u oblasti sporta za treniranje i obavljanje drugih sportskih aktivnosti u salama i dvoranama Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o Programu održavanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji Grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa javne higijene za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad o pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela dobiti namenjenog osnivaču za 2015. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad o pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela dobiti namenjenog osnivaču za 2019. godinu
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Branimir Radovanović)
 • Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - Gradske organizacije u 2020. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za izradu akta kojim će se urediti organizacija i procedura popisa imovine i obaveza Grada Novog Sada
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Zmaj Ognjena Vuka u Novom Sadu
 • II Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex