Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 56 od 29.11.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad o pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela dobiti namenjenog osnivaču za 2018. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu
  • Rešenje o odobravanju drugačijeg završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića od radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada za povlašćene korisnike


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex