Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 55/2020 od 30.11.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o kupovini stana u javnoj svojini Grada Novog Sada kao vid stambene podrške
 • Odluka o izmenama Odluke o dodeli stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške
 • Odluka o izmeni Odluke o korišćenju sredstava za tekuće održavanje stanova i kuća u javnoj svojini Grada Novog Sada radi realizacije stambene podrške Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Odluka o dopuni Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine
 • Odluka o Projektu "Novi Sad - grad mladih, Srbija - zemlja mladih"
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad
 • Odluka o izmenama Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Gradsko zelenilo" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća
 • Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad, sa tekstom Javnog konkursa
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet Bangladeš)
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije Univerzitetskog parka u Novom Sadu
 • Odluka o izradi plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, severno od Kanala DTD u Novom Sadu
 • Odluka o izradi plana generalne regulacije Okružnog zatvora u Novom Sadu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja istočno od pristupnog puta za groblje na Alibegovcu u Petrovaradinu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije porodičnog stanovanja istočno od Bukovačkog puta i dela područja "Širine I" u Petrovaradinu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Branka Radičevića i Radoja Domanovića)
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala JKP "Informatika" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti za organizovanje izdvojenog odeljenja Osnovne muzičke škole "Josip Slavenski" Novi Sad u prostorijama Srednje tehničke škole "Mileva Marić" u Titelu
 • Rešenje o otuđenju poslovnih prostora iz javne svojine Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Kisačka broj 55, Apotekarskoj ustanovi "Janković" Novi Sad
 • Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i imenovanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za obrazovanje
 • Rešenje o izboru člana Saveta za obrazovanje
 • Rešenje o razrešenju člana Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o razrešenju člana i izboru dva člana Saveta za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika, Futog
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn "Bogdan Šuput", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za sport i omladinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dušan Radović", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dušan Radović", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Prva vojvođanska brigada", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dušan Radović", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Baletske škole u Novom Sadu
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika i sedam članova Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i sedam članova Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada
 • Gradsko veće
 • Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex