Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 55 od 24.11.2017.)


 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ORGANIZOVANJU KOMUNALNE RADNE ORGANIZACIJE "ČISTOĆA" U NOVOM SADU, KAO JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA
 • ODLUKA O USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD
 • PLAN GENERALNE REGULACIJE NOVOG GRADSKOG CENTRA SA OKRUŽENJEM U NOVOM SADU
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA KEJU U SREMSKOJ KAMENICI (Kej Velje Ribara)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U FUTOGU (Ulica Anastasa Bocarića)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U FUTOGU (Ulica Jovana Tucakova)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U LEDINCIMA (Ulica Marije Jovanović)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica dr Nikole Krstića)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U PETROVARADINU (Ulica Milivoja Nikolajevića)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U RUMENKI (Ulica Đorđa Sp. Radojičića)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U VETERNIKU (Ulica Jovana Bikickog)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex