Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 54/2020 od 27.11.2020.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama Grada Novog Sada
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom
  • Odluka o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u 2020. godini
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće u 2020. godini
  • Odluka o izgradnji novog objekta za prihvatilište za odrasla i stara lica, u Futogu
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex