Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 54 od 26.11.2019.)


 • Rešenje o izmeni Rešenja o Programu postavljanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji Grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Odluka o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za implementaciju projekta centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Grada Novog Sada
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Tima Grada Novog Sada za borbu protiv trgovine ljudima
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju dva parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu na Bulevaru Evrope u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Krilovoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni rešenja o određivanju taksi stajališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju autobuskog stajališta u Ulici Sonje Marinković u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Bulevarom Evrope, Ulicom Branka Bajića, Ulicom Hadži Ruvimovom i Ulicom Veselina Masleše u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Narodnog fronta u Novom Sadu
 • Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Futoške i Mikole Kočiša)
 • Ispravka Odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Ispravka Odluke o Programu stambene podrške dodelom stana ili porodične kuće u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Ispravka Odluke o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Ispravka Rešenja o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za propise


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex