Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 54 od 14.12.2018.)


  • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANJE STALNIH TROŠKOVA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2017 i 54/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ENERGETIKU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 43/2005 i 54/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex