Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 54 od 21.11.2017.)


 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2017, 36/2017 i 54/2017)
 • REŠENJE O ODOBRENJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE U POŠTANSKOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU PATRIJARHA PAVLA K. BR. 22 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U FRUŠKOGORSKOJ ULICI K. BR. 16 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI ĐERĐA MOLNARA K. BR. 4 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI PETRA DRAPŠINA K. BR. 22 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI STANOJA STANOJEVIĆA K. BR. 3 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU TAKSI-STAJALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2017)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2017, 20/2017, 24/2017, 26/2017 - ispr., 36/2017, 38/2017, 48/2017 i 54/2017)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA ZA PRUŽANJE USLUGE REHABILITACIJE I KLIMATSKOG OPORAVKA STARIJIH LICA KOJI SU OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2017. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex