Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 53 od 13.12.2018.)


  • ODLUKA O PROGRAMU MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA U NASELJENIM MESTIMA LEDINCI I STARI LEDINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 53/2018)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2018, 24/2018, 27/2018, 31/2018 i 53/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA MOTOCIKLE U MASARIKOVOJ I HILANDARSKOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2014 i 53/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BRAĆE DRONJAK BR. 13 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 53/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI NARODNOG FRONTA BR. 55B U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 53/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI RODOLJUBA ČOLAKOVIĆA BR. 12 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 53/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018, 22/2018, 24/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018, 37/2018, 41/2018, 45/2018, 52/2018 i 53/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex