Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 53 od 09.11.2017.)


  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU I RADU SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA ZA MIRNO REŠAVANJE SPOROVA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA, PADA U ŠAHT, RUPU I OKLIZNUĆA NA SNEGU I LEDU NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU PRIVREDNOG SAVETA GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA U ULICI SAVE VUKOVIĆA, BR. 12 U NOVOM SADU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex