Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 52/2020 od 25.11.2020.)


 • Program sprovođenja mera kojima se stvaraju uslovi za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju zdravstvene zaštite stanovništva u ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o korišćenju, održavanju i upravljanju službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini Grada Novog Sada koje koriste organi i organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama Programa korišćenja sredstava za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu postavljanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji Grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama Programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o utvrđivanju cene usluge iz taksi tarife po kojoj se obavlja taksi prevoz na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela dobiti namenjenog Osnivaču za 2019. godinu JKP "Put", Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela dobiti namenjenog Osnivaču za 2019. godinu JGSP "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za privredu (Aleksandra Radak)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za privredu (Smiljana Kočić)
 • Odluka o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Novosadskom dečijem kulturnom centru, Novi Sad
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka II Javnog konkursa za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja po Zaključku Gradonačelnika broj 6-7/2020-198-II od 4. novembra 2020. godine
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka II Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2020. godini
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika preds
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Boška Buhe br. 6 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Mileve Marić br. 24 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Pariske Komune br. 29 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju opšteg parkirališta na Bulevaru kralja Petra I, od Ulice Braće Jovandić do Kisačke ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2020. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex