Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 52 od 08.11.2017.)


  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKOG CENTRA "NOVI SAD" KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2017/2018. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU PRIVREDNOG SAVETA GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ODOBRAVANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I SPROVODE AKTIVNOSTI DEFINISANE APLIKACIJOM NOVI SAD OMLADINSKA PRESTONICA EVROPE 2019. GODINE, A U SKLADU SA LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2015-2018. GODINE
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA VIŠE LOKALITETA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex