Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 51/2020 od 13.11.2020.)


 • Odluka o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za članove saveta mesnih zajednica "Podbara", "Stepanovićevo", "Bukovac" i "Salajka"
 • Program pronatalitetne populacione politike za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu Programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju Komisije za stručnu procenu programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Odluka o izmeni Odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u naselju Pejićevi salaši
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u Ulici Liparije 1 i Ulici Liparije 2 u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Laze Lazarevića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Teodora Pavlovića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Slobodana Selenića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici generala Vasića u Veterniku
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije na Fruškogorskom putu u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o određivanju autobuskog stajališta u javnom gradskom prevozu putnika u Ulici Sime Šolaje u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Boška Petrovića u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u delu Ulice Kozačinskog u Novom Sadu
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex