Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 51 od 30.10.2019.)


 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja ispita o poznavanju Grada Novog Sada
 • Rešenje o obrazovanju Operativnog štaba Zimske službe za 2019/2020. godinu
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara Operativnog štaba Zimske službe za 2019/2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zimske službe za period od 1. novembra 2019. godine do 1. aprila 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama programa javne higijene za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o programu postavljanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji Grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa održavanja javnih zelenih površina za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Usta nove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (MIROSLAV LAKETIĆ)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (SINIŠA VUJINOVIĆ)
 • Rešenje o obrazovanju Tima za sertifikaciju Grada Novog Sada u skladu sa BFC SEE standardom
 • Rešenje o imenovanju Tima za sertifikaciju Grada Novog Sada u skladu sa BFC SEE standardom
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Pariske komune u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Janka Čmelika u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine, saobraćajnog ogledala i saobraćajne signalizacije u Ulici 1300 kaplara u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Vinogradarskoj ulici, Ulici Moše Pijade i Ulici Žarka Jovića u Kaću
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Ivana Senkovića u Veterniku
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Ulice Zorana Petrovića i Ulice Miše Dimitrijevića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u raskrsnici Ulice Bate Brkića i Ulice Miloja Čiplića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Valentina Vodnika u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Futoškim putem, Ulicom Bate Brkića, Ulicom Stevana Hladnog i Ulicom Stevana Momčilovića u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u raskrsnici Bulevara Evrope i Ulice železnička kolonija u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici braće Krkljuš u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Proleterskoj ulici u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex