Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 51 od 30.11.2018.)


  • AKCIONI PLAN RAZVOJA TURIZMA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 51/2018)
  • REŠENJE O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 50/2009 i 51/2018)
  • REŠENJE O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2010 i 51/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 51/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex