Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 51 od 31.10.2017.)


  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U ULICI SELJAČKIH BUNA U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U MOLIJEROVOJ ULICI K. BR. 3 U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI ĐORĐA RAJKOVIĆA K. BR. 27 U NOVOM SADU
  • REŠENJE O PRIVREMENOJ IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA POTREBE RADA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2017/2018. GODINU
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2017. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex