Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 50 od 19.10.2017.)


  • ODLUKA O NAKNADI DELA TROŠKOVA MEĐUMESNOG PREVOZA UČENIKA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, A POHAĐAJU SREDNJU ŠKOLU ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI DRUGE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
  • ODLUKA O UPRAVLJANJU KEJOM U GRADU NOVOM SADU
  • ODLUKA O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU PIJACA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex