Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 5/2021 od 08.02.2021.)


  • Plan detaljne regulacije dela radne zone Sever IV severno od infrastrukturnog koridora u Novom Sadu
  • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Straži- lovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Danila Kiša broj 21)
  • Odluka o izradi Plana generalne regulacije blokova uz Bulevar Evrope u Novom Sadu
  • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada
  • Odluka o izmeni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
  • Odluka o programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex