Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 5 od 20.02.2020.)


 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja Spomenikom prirode "Kamenički park" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja Spomenikom prirode "Futoški park" za 2020. godinu
 • Rešenje o određivanju opštih parkirališta za bicikle na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Narodnog fronta br. 65-67 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici braće Ribnikar br. 65a u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Seljačkih buna br. 65 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića na Trgu galerija u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o postavljanju saobraćajne signalizacije i usporivača brzine na Bukovačkom putu u Petrovaradinu
 • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cena isporuke vode i uklanjanja voda putem javne kanalizacije ili putem čišćenja septičkih jama i cenu usluga čišćenja septičkih jama više od dva puta godišnje
 • Ispravka Odluke o Programu investicionih aktivnosti javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex