Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 5 od 06.02.2019.)


  • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019)
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019)
  • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU DVA PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA TRGU CARICE MILICE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA UČENIKA I STUDENATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA POMOĆ U ŠKOLOVANJU I NOMINALNI IZNOS POMOĆI ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA NOVČANE POMOĆI ZA PRVO DETE, NOVČANE POMOĆI ZA TROJKE, NOVOGODIŠNJE NOVČANE POMOĆI, NOVOGODIŠNJEG POKLONA I NOVČANOG POKLONA POVODOM DANA GRADA, ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA I POJEDINAČNIH PROGRAMA CRVENOG KRSTA NOVOG SADA - GRADSKE ORGANIZACIJE U 2019. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex