Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 49/2020 od 29.10.2020.)


 • Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta mesnih zajednica "Podbara", "Stepanovićevo", "Bukovac" i "Salajka"
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije
 • Rešenje o Programu postavljanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji Grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2020. godinu
 • Rešenje o broju dece upisane u privatnu predškolsku ustanovu koja ostvaruju finansijsku podršku u radnoj 2020/2021. godini i mesečnom iznosu finansijske podrške po detetu, prema vrsti boravka
 • Rešenje o visini zakupnine za sportske objekte i sportske terene kojima upravlja Gradska uprava za imovinu i imovinsko - pravne poslove
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana "Novosadskog pozorišta - Ujvideki Szinhaz", Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Stručnog tima za sagledavanje činjeničnog i pravnog stanja i predlaganje načina rešavanja pravne stvari SAP ERP sistem pred nadležnim sudom u odgovarajućem postupku, radi zaštite imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Tima za unapređenje položaja Roma i Romkinja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za sprovođenje aktivnosti na projektu izgradnje mosta - obilaznice oko Novog Sada, sa pristupnim saobraćajnicama
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju člana Socijalno-ekonomskog saveta Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama Odluke o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Ulice Desanke Maksimović i Ulice Bogdana Popovića u Novom Sadu
 • Ispravka Odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex