Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 49 od 19.10.2019.)


 • Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini
 • Odluka o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2019. godinu - tekuće subvencije
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2019. godinu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV)
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela Avijatičarskog naselja i Detelinare u Novom Sadu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje i stanovanje severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela područja planiranog za poslovanje sekundarnog i tercijarnog sektora, severoistočno od planirane obilaznice u Veterniku
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulaznim pravcima uz Ulicu Školsku u Veterniku
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela područja Alibegovca, jugoistočno od puta na katastarskoj parceli broj 4497 KO Petrovaradin u Petrovaradinu
 • Odluka o zabrani korišćenja plastičnih kesa na mestu prodaje roba i usluga
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni Odluke o dodeli stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške
 • Odluka o utvrđivanju prioritetnih korisnika stambene podrške
 • Odluka o finansiranju programa stambene podrške Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Odluka o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće
 • Odluka o Programu stambene podrške dodelom stana ili porodične kuće u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva "Simpo" a.d. Vranje
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad sa tekstom oglasa
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Novog Sada
 • Odluka o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli u Novom Sadu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Szinház", Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo" Novi Sad
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Kulturnom centru Novog Sada
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Laza Kostić", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole "7. april", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn "Bogdan Šuput", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora Tehničke škole "Pavle Savić", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika, Futog
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Gundulić", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole "Josip Slavenski", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Dušan Radović", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti dva člana Upravnog odbora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Jelici Belović Bernadžikovskoj u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za kulturu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex