Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 49 od 18.10.2017.)


  • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA PRIPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
  • PRAVILNIK O REZERVACIJI PARKING-MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE "LJUDOVIT ŠTUR" U KISAČU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex