Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 48 od 18.10.2019.)


  • Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2019. godinu prof. dr Iliji Kovačeviću
  • Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2019. godinu Milanu Muminu
  • Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2019. godinu Bošku Pilipoviću
  • Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2019. godinu dr Milošu Petroviću
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2019. godinu
  • Odluka izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex