Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 48 od 20.11.2018.)


  • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 28/2014, 69/2014 i 74/2016, "Sl. glasnik RS", br. 104/2017 - odluka US i "Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2018 i 48/2018)
  • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA VIŠI KVALITET OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA NADLEŽNOG ZA ODLUČIVANJE O RASPOLAGANJU POKRETNIM STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2017 i 48/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMEN-OBELEŽJA "ŠAJKA" NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMEN-PLOČE IGNJATU PAVLASU U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2018)
  • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017, 3/2018 - ispr. i 48/2018)
  • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017, 29/2018, 42/2018 i 48/2018)
  • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2016, 74/2016, 81/2016, 9/2017, 32/2017, 43/2017 - ispr. i 48/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA UMANJENJE OBAVEZA PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA PORODICAMA SA TROJE I VIŠE DECE U 2019. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2018)
  • ODLUKA O VISINI IZNOSA NAKNADE PRINUDNO POSTAVLJENOM PROFESIONALNOM UPRAVNIKU ZA POSLOVE UPRAVLJANJA ZGRADOM NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex