Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 47 od 10.10.2019.)


 • Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Sen Lu La Fore, Republika Francuska
 • Rešenje o odobravanju drugačijeg završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića, od radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada
 • Zaključak o utvrđivanju programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na izradi procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Tima za podsticaj i unapređenje investicionih ulaganja za razvoj Grada Novog Sada
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (Stanojević Zoran)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (Vuković Gordana)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Mandić Dejan)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Grabovac Gordana)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (Mastilović Vlastimir)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (Krsmanović dr Ognjen)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za zdravstvo (Kojadinović mr Dragana)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Mihajlović Dejan)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Milenković Vladimir)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (Kašić Tatjana)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (Bjelica Elma)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Basarić Đorđe)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Pavlov Radivoj)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Dunđerski dr Borivoj)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za propise (Matović Danica)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (Moravski Gordana)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (Škorić Čedomir)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika šefa Službe za zajedničke poslove (Gladović Tatjana)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Tomaš dr Lidija)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (Grkavac Vera)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (Drašković Nenad)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za kulturu (Šijak Zorica)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za kulturu (Aleksić Dragan)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za privredu (Bilinović Saša)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za privredu (Dukić Slavka)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. direktora Direkcije za robne rezerve (Banči Ferenc)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za finansije (Jovanović Rade)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za finansije (Prpa Slobodan)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske poreske uprave (Prpa Stanislava)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske poreske uprave (Živković - Drezgić Mira)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Marković Mirjana)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Zorić Vera)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Jakovljev Srđan)
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju člana Socijalno-ekonomskog saveta Grada Novog Sada
 • Rešenje o privremenoj izmeni režima saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada za potrebe rada Zimske službe za 2019/2020. godinu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja na delu petlje Mišeluk
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja na delu Bulevara oslobođenja od kućnog broja 40 do kućnog broja 46 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u raskrsnici Ulice Paje Krstića i Ulice Paje Radosavljevića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Doža Đerđa kod kućnog broja 16 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Doža Đerđa kod kućnog broja 17 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Partizanskoj ulici u Čeneju
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u raskrsnici ulice Ilije Garašanina, Šumske ulice i Rudničke ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Fruškogorskog puta i Ulice mirna u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u Ulici orlova u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Stojana Novakovića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Subotičkoj ulici i Vršačkoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Šekspirovoj ulici u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex