Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 47 od 16.11.2018.)


 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI TRŽNOG CENTRA "PROMENADA" NA BULEVARU CARA LAZARA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2018/2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2018)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA NA KOLOVOZU ULICE ĐORĐA RAJKOVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA U BEGEČU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA VIŠE LOKACIJA U BEGEČU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA VIŠE LOKACIJA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BELE NJIVE BR. 29 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POVREMENIH PARKIRALIŠTA U NEPOSREDNOJ BLIZINI OBJEKATA "NOVOSADSKOG SAJMA" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2018 i 47/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA U DVORIŠNOM DELU BULEVARA KRALJA PETRA I BROJ 71-77 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 30/2011, 35/2018 i 47/2018)
 • REŠENJE O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 50/2009 i 47/2018)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 15/2018, 32/2018 i 47/2018)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 32/2018, 35/2018 i 47/2018)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018, 13/2018, 19/2018, 22/2018, 32/2018, 39/2018 i 47/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex