Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 47 od 09.10.2017.)


  • REŠENJE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MLADE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠA U PARTIZANSKOJ ULICI U ČENEJU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI JANKA ČMELIKA K. BR. 37 U NOVOM SADU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex