Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 46/2020 od 16.10.2020.)


 • Odluka o uniformi i oznakama na uniformi komunalnih milicionara
 • Odluka o boji i načinu označavanja vozila, plovila i opreme Komunalne milicije Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad
 • Odluka o izmenama Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Radne organizacije "Novosadska toplana" u Novom Sadu, kao javnog preduzeća
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Vodovod i kanalizacija" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća
 • Plan detaljne regulacije centra Rumenke
 • Plan detaljne regulacije dela centra u Veterniku
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 Kv)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Jovana Cvijića broj 38)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (prostor u južnom delu bloka između Ulice Laze Nančića i Bulevara Evrope)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet severno/2020 od Ulice Moše Pijade)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije starog gradskog centra i područja Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet garaže u Ulici Modene)
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja za poslovanje južno/2020 od Državnog puta A1 (E-75) u Novom Sadu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između Temerinske, Kisačke i Dositejeve ulice u Novom Sadu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Salajke severno/2020 od Partizanske ulice u Novom Sadu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Salajke južno/2020 od Partizanske ulice u Novom Sadu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja južno/2020 od gradske glavne saobraćajnice na Alibegovcu a zapadno/2020 od Bukovačkog puta u Petrovaradinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja južno/2020 od glavne gradske saobraćajnice na Alibegovcu a istočno/2020 od Bukovačkog puta u Petrovaradinu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Doža Đerđa broj 42-44)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije linijskog centra duž Ulice carice Milice u Futogu (lokalitet na parcelama br. 3001, 3003 i 3004 K.O. Futog)
 • Odluka o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada Društvu sa ograničenom odgovornošću za obavljanje naučnoistraživačkih i razvojnih poslova "INSTITUT GOŠA", Beograd
 • Program sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima u Gradu Novom Sadu
 • Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU. (Miloš Pajović)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU. (Milan Palangetić)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada "Novosadskog pozorišta - Ujvideki Szinhaz", Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Istorijskom arhivu Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Centru za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Rešenje o otuđenju poslovnog prostora iz javne svojine Grada Novog Sada, Lekarskoj komori Srbije sa sedištem u Beogradu
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada "SPV TISA" d.o.o. Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex