Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 44/2020 od 15.10.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti/2020 od lokalnog interesa u 2020. godini
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu
 • Odluka o utvrđivanju mera kojima se stvaraju uslovi za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju zdravstvene zaštite stanovništva u ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2020. godini
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove
 • Odluka o Programu ekonomskog oporavka/2020 od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad
 • Odluka o Programu ekonomskog oporavka/2020 od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex