Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 45 od 19.09.2019.)


 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ruđera Boškovića broj 16)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP "Informatika" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada "SPV DUNAV" d.o.o. Novi Sad
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada "SPV TISA" d.o.o. Novi Sad
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Ratka Radivojevića)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Pavla Jankovića Šoleta)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milana Kerca)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milana Ševića)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Todora J. Mišića)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Miloša Marića)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Vladimira Totovića)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Pavice Mrazović)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Bogomila Karlavarisa)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Slavka Borojevića)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Diane Budisavljević)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Ivana Tabakovića)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milenka Parabućskog)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milana Kečića)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Gedeona Dunđerskog)
 • Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Novom Sadu (produžetak Ulice dr Laze Markovića)
 • Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Novom Sadu (produžetak Ulice Milana Džanića)
 • Rešenje o odobrenju upotrebe naziva Grada Novog Sada u nazivu Sportskog udruženja "VOJVODA STEPA NOVI SAD", u osnivanju
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Kosta Trifković", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Marija Trandafil", Veternik
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole "Josip Slavenski", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Baletske škole u Novom Sadu, Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex