Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 45 od 17.10.2018.)


  • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018 i 45/2018)
  • PRAVILNIK O REZERVACIJI PARKING-MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2016, 12/2017, 22/2017, 24/2017, 49/2017 i 45/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018, 22/2018, 24/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018, 37/2018, 41/2018 i 45/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex