Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 44/2020 od 14.10.2020.)


 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti direktoru Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad, da Svetlanu Sudžum, izabere za izvršnog direktora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje (dr Lidija Tomaš)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Radovan Kovačević)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Srđan Jakovljev)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (dr Lidija Tomaš)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (Nenad Drašković)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske poreske uprave (Stanislava Prpa)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske poreske uprave (Mira Živaković Drezgić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske poreske uprave (Branislav Nadrljanski)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (Tatjana Kašić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (mr Dragica Branković)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (Elma Bjelica)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (Andrijana Čapko)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Dejan Mandić)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Gordana Grabovac)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Jelena Krunić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Mirjana Marković)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Vera Zorić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika šefa Službe za zajedničke poslove (Tatjana Gladović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (Zoran Stanojević)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (Gordana Vuković)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (Vlastimir Mastilović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (dr Ognjen Krsmanović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za privredu (Saša Bilinović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za kulturu (Zorica Šijak)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za kulturu (Dragan Aleksić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za propise (Danica Matović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Đorđe Basarić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Radivoj Pavlov)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Dejan Mihajlović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Vladimir Milenković)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za zdravstvo (mr Dragana Kojadinović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zdravstvo (Verica Zorić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za finansije (Rade Jovanović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za finansije (Slobodan Prpa)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (Gordana Moravski)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (Čedomir Škorić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. direktora Direkcije za robne rezerve (Banči Ferenc)
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici Veljka Petrovića i u Ulici Drage Spasić u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici Dušana Vasiljeva u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju opštih parkirališta za bicikle na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju privremenog parkirališta za putničke automobile na platou u Kosovskoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Laze Kostića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Turgenjevljevoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Bačkoj ulici i u delu Rumenačke ulice u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex