Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 44 od 09.10.2018.)


  • ODLUKA O PROMENI CENA PARKIRANJA, UKLANJANJA MOTORNIH VOZILA I POSTAVLJANJA UREĐAJA KOJIMA SE SPREČAVA ODVOŽENJE VOZILA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2012, 18/2013, 6/2016, 57/2016 - ispr., 29/2017, 59/2017, 9/2018 i 44/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 32/2018 i 44/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2013 i 44/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKOG STAJALIŠTA ZA TURISTIČKE AUTOBUSE U REŽIJSKOJ SAOBRAĆAJNICI NA BULEVARU MIHAJLA PUPINA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2018 i 44/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U BLOKU ZGRADA U ULICI DUŠANA VASILJEVA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018 i 44/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex