Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 44 od 26.09.2017.)


  • CENOVNIK ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA I ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA PIJACAMA U NOVOM SADU, PETROVARADINU I SREMSKOJ KAMENICI
  • CENOVNIK ZA NAPLATU PIJAČNIH USLUGA NA PIJACAMA U NOVOM SADU, PETROVARADINU I SREMSKOJ KAMENICI
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA VIŠE LOKALITETA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ZAŠTITI I UTVRĐIVANJU POSEBNOG REŽIMA SAOBRAĆAJA U UŽEM CENTRU GRADA NOVOG SADA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex