Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 43/2020 od 03.10.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Informatika" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i EUROINVEST NS DOO NOVI SAD
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Preduzeća za vodne puteve Ivan Milutinović - PIM a.d. Beograd i otpisu potraživanja ovom privrednom društvu
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP "Informatika", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Stambene agencije Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Informatika" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Stambene agencije Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i dva člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje mašinske škole Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović - Kalin" u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju člana i imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković" Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Prva vojvođanska brigada" Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Tehničke škole "Pavle Savić", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Mihajlo Pupin", Veternik
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Isidora Sekulić", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za ekonomski razvoj Grada
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća preduzeća "Čistoća" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex