Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 43 od 17.09.2019.)


 • Plan detaljne regulacije prostora planiranog za arheološki park, zapadno od Bulevara Evrope u Novom Sadu
 • Plan detaljne regulacije prostora u produžetku Leptirove ulice u Veterniku
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na uglu Bulevara kralja Petra I i Rumenačke ulice)
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Limanskog parka u Novom Sadu
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije prostora južno od Radničke ulice u Novom Sadu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet predškolske ustanove u Ulici Save Maleševa)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet stadiona "Karađorđe" sa neposrednim okruženjem)
 • Odluka o usvajanju Koncesionog akta za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje garaža na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške
 • Odluka o davanju stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u neprofitni zakup kao vid stambene podrške
 • Odluka o dodeli stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o usklađivanju odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Gradsko zelenilo" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća
 • Odluka o mreži javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2019/2020. godinu
 • Odluka o postavljanju spomen-ploče Jelici Belović Bernadžikovskoj u Novom Sadu
 • Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Jelici Belović Bernadžikovskoj u Novom Sadu
 • Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2019. godini
 • Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju cena radova na održavanju objekata putne privrede


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex